به نام خدا

کلیات و اهداف:

ماده 1- نام:  انجمن خیریه حمایت از بیماران اعصاب و روان یزد(نشاط) است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نشاط نامیده می شود.

ماده 2- نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن نشاط غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود،ضمنا انجمن نشاط یزد از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 5/5/1337موضوع مواد 584و585قانون تجارت تلقی میگردد .

ماده3- محل: مرکز اصلی انجمن نشاط استان یزد در شهرستان یزد به نشانی خیابان آیت الله کاشانی- زایشگاه بهمن واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سایر نقاط داخل کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نمایند.

تبصره1:موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت مینمایند ،بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمانهای دیگر را ندارد.

تبصره2: منظور از مرجع صدورمجوز،نیروی انتظامی میباشد.

ماده4- تابعیت: انجمن نشاط تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد. وکلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام انجمن نشاط حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد،احزاب و گروه های سیاسی نخواهد داشت.

ماده5- مدت فعالیت انجمن نشاط: از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود میباشد.

ماده6- دارایی اولیه انجمن نشاط : اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن نشاط قرار گرفته است.

تبصره1:موسسان ووابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده18 قانون مالیاتهای مستقیم)هیئت امنا و مدیران موسسه از انجام هر گونه معامله با موسسه ممنوع میباشند

تبصره2: موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت ویا تخصیص از محل کمکها وهدایای دریافتی نقدی و یا غیر نقدی را ندارند

 

ماده8- اهداف انجمن خیریه حمایت از بیماران اعصاب-روان یزد(نشاط) عبارتند از:

الف) امور بهداشتی و درمانی

  1. تلاش در زمینه شناساندن امکانات و نحوه درمان بیماران و ارائه طرح ها و آموزش های لازم به آن ها با همکاری مراجع ذیصلاح و اشخاص علاقمند و آگاه نمودن بیمار و خانواده آن جهت تطبیق خود با وضع جسمانی و روحی جدید بیمار و فعال کردن او در سطح جامعه و تلاش در جهت فراهم کردن برنامه درمان بیماران در داخل و خارج کشور.
  2. تلاش در جهت فراهم کردن امکانات و تجهیزات پزشکی پیشرفته و جدید و پیگیری لازم از طریق سازمان ها و ارگان های ذیربط در جهت مشارکت در تجهیز وسایل بیشتر بخش های مربوطه و پیگیری در جهت فراهم ساختن تجهیزات درمانی و دارویی مورد نیاز برای بیماران با هماهنگی مراجع ذیصلاح و اشخاص علاقمند.
  3. ایجاد یک مرکز پژوهشی مبارزه، پیشگیری با بیماری ها با همکاری انجمن های حمایتی مؤسسات علمی و ارائه طرح هایی در مورد بیمه درمانی بیماران در سطح کشور و پیگیری در جهت تصویب و اجرای آن.

 

ب- امور فرهنگی و آموزشی

  1. کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش بیماران
  2. تلاش و پیگیری در جهت رفع موانع آموزشی و پرورشی بیماران و افراد تحت تکفل آن ها و ارائه پیشنهادات لازم به مسئولین ذیربط.
  3. سعی در ایجاد زمینه های همکاری و تشریک مساعی هر چه بیشتر با ارگان ها و سازمان های ذیربط به منظور ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی.
  4. پوشش در جهت ایجاد ارتباط فرهنگی و آموزشی با سازمان های مربوطه و انجمن های مشابه و سایر نقاط کشور و جهان به منظور تبادل نظر و بهره گیری از امکانات و برنامه های آموزشی و فرهنگی و تجارب متقابل و طرح های سازنده و مفید با همکاری مراجع ذیصلاح و اشخاص علاقمند.
  5. تألیف و ترجمه و انتشار کتب و نشریات در زمینه های مربوط به بیماران جهت بالا بردن سطح آگاهی های جامعه در خصوص بهداشت روانی.
  6. برگزاری سمینارها و همایش ها و نمایشگاه ها و تئاتر و فیلم و اردوهای تفریحی و آموزشی و دعوت از اساتید و برنامه های زیربنایی در جهت بالا بردن سطح علمی و فرهنگی بیماران و پزشکان و کارکنان مددکاری مراکز درمان و خانواده بیماران.
  7. تهیه نشریات آموزشی برای بیماران و خانواده هایشان به منظور ارائه افکار و نظرات و آشنایی با مسائل پیشرفته و علمی روز.

 

ج- امور حقوقی و اجتماعی

1- سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال بیماران در اجتماع.

2- ارائه طرح ها و پیشنهادات به مسئولین در زمینه ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت روزمره بیماران از طریق انجمن و اخذ مجوز از آن ها.

3- تلاش در جهت اشتغال مناسب با برخورداری از حق اولویت آن ها نسبت به سایر افراد به تناسب وضعیت روحی.

4- تلاش در جهت شناساندن انواع مشاغل مناسب با وضعیت بیماران جهت اشتغال آن ها و توصیه نوع شغل مناسب وضعیت روحی آن ها.

5- تلاش در جهت شناساندن بیماران به جامعه به منظور ایجاد زمینه های مناسب با وضعیت اجتماعی آن ها.

6- تلاش در جهت فراهم کردن تسهیلات رفاهی بیماران در حد امکانات موجود و همچنین بررسی وضع اقتصادی شخصی و خانوادگی بیماران و بهبود آن از طریق انجمن.

7- تهیه و اجرای طرح های لازم برای مساعدت به خانواده های نیازمند که سرپرست آن ها مبتلا به بیماری بوده (در حد امکانات و مقررات انجمن).

8- پشتیبانی لازم به مرکز اشتغال بیماران در خصوص ابقاء شغل، ارجاع شغل مناسب با وضعیت روحی آن ها، فراهم کردن تسهیلات لازم در زمینه های مناسب از قبیل همکاری و موافقت با سازمان درمان و غیره.

9- تشکیل کمیته های متشکل از افراد متخصص و علاقمند اعم از اعضای رسمی و افتخاری درجهت پیشبرد اهداف انجمن با نظر و هماهنگی هیئت مدیره.

10- پشتیبانی لازم و توصیه به منظور تأمین رفاه نسبی بیماران نیازمند که قادر به انجام کار نیستند از طریق مراکز ذیصلاح و سایر مراجع و مؤسسات رفاهی موجود در داخل و خارج از کشور.

 

ماده9- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

ماده10- ......

پلهای ارتباطی

آدرس : یزد- خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن یزد 

تلفن:36292303 -035

نمابر:36238080-035

پست الکترونیک :info@neshatyazd.com

 

امکانات

پرداخت آنلاین 

 در این قسمت شما می توانید از طریق درگاه اینترنتی

 ما را در امر حمایت یاری نماید.

بیمارستان یاسین 

 مرکز تحقیقاتی- درمانی مغز و اعصاب وران یاسین یزد

 

بیمارستان بهمن

کلینیک تخصصی مغز اعصاب و روان بهمن یزد 

 

 شماره حساب انجمن نشاط

دربانک ملی

 0109677962007